What Does Лъчезар Динев Mean?Врагът няма нужда да удря. Ти си тази, която ще го удари. Ще удряш и удряш, докато пръстите ти се разкървавят.

С още две алинеи предлагаме Министерският съвет, с негов акт, да възложи изпълнението на тази нова задача на въоръжените сили в мирно време, като определи финансовите и други ресурси, необходими за изпълнението й.

От тях са създадени хибридни сортове, които впечатляват с красотата и многообразието си. Те се делят на няколко групи:

Бамбукът представлява многогодишно растение, отнасящо се към семейството на тревите.

Госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Енчев, когато изразявате Вашите съображения и правите предложения, хубаво е да се съобразите, че съществуват и международни конвенции, по които България е страна – как се води война, които засягат поведението на армията и използването на въоръжена сила.

След нелепата си изява на сцената и основателните критики поп-фолк дивата Сашка Васева разцепи живото предаване и реши да изрази недоволството си от критиките на Нешка Робева. Ще поставя Нешка Робева на мястото й.

А те – кимам към поредната профучаваща карета – пречат на мене. Вършете си работата – обръщам се пак към стражника, – аз ще си върша моята.

All of here our translators are professional specialists. However, like all other specialists in currently’s society, Experienced translators need to consistently broaden their know-how and hone their expertise.

ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, представям на Вашето внимание:

~ По въпросите за мотивирането, разпореждането и фамилиарниченето:

Here in Bulgaria, we're in the midst of an environmental campaign in defence from the Pirin Mountains, which has been happening for sixteen decades now. In some cases I wonder: do the people who are looking to convert Pirin's forests into ski slopes think about their youngsters?

Първо, културата оказва значително влияние върху индивидуалното човешко поведение, а оттам и върху обществото като цяло.

Когато реших, че се е сгъстило - на око не сме правили досега не знаем колко да сгъстяваме прибавих лимонтузу - около две лъжички и сместа от лош кафяв цвяк придоби червен оттенък.

“Врагът напада отвътре. През ония ъгълчета, които си напоила, населила с най-топлата си магия. Те са местата, през които се стига до тебе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *